Chúa Nhật 22 Quanh Năm Năm C : Lời Chúa

Du ngon nha vua lo tiec cuoi cho con gaiBài Ðọc I : Hc 3, 19-21. 30-31

 “Con hãy hạ mình, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa”.

 Trích sách Huấn Ca.

 Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa.

  Đọc tiếp