Thánh ca Tuyển chọn – MP3 : Tình hoa mân côi và Niềm vui theo Thầy

Giới thiệu :

01. Âm thầm :

02. Mẹ là khúc thánh nhạc :

03. Người Nữ Thánh Thể :

04. Con hát dâng Mẹ :

05. Những tràng hoa mân côi :

06. Tình hoa mân côi :

07. Xin Chúa yêu con nhiều hơn :

08. Tình yêu cứu thoát :

09. Điểm hẹn Thầy :

10. Niềm vui theo Thầy :

tinmung.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: