Thánh ca Tuyển chọn – MP3 : Maria Người Nữ Thánh Thể

01. Maria Người Nữ Thánh Thể :

02. Tuyệt vời Người Nữ Thánh Thể :

03. Tình Mẹ La Vang :

04. Maria, Mẹ La Vang :

05. Về La Vang, Nhà Mẹ trăm gian :

06. Cùng Mẹ chiêm ngắm :

07. Chiếc Bánh Mẹ cho đời :

08. Cùng về La Vang :

09. Mẹ vẫn còn ở đầu non :

10. Mẹ dẫn con dự Tiệc Thánh :

11. Cùng Mẹ đem Bánh cho đời :

12. Thuyền về bên Mẹ :

tinmung.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: