Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn

“Cây có cội, nước có nguồn, con người cũng có tổ tiên”, là con dân nước Việt, Người Công Giáo nói chung rất quan tâm đến những ai đã ra đi trước, mong rằng người thân quá cố của mình được chia sẻ hạnh phúc với Thiên Chúa tình yêu, đây là một ước muốn rất đẹp, rất tình người. Người Công giáo chúng ta có hẳn tháng mười một hàng năm để Giáo hội tưởng nhớ tới các Linh Hồn, nhất là các bậc ông bà, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc.

Đọc tiếp