Suy Niệm Chúa Nhật 32 Thường niên – Năm C

Chúa Nhật 32 Thường niên – Năm C : Sống lại – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

Chua song lai that roi !Trong chương trình “Những điều bạn có thể chưa biết” của đài VTV3 có tường thuật một trường hợp lạ lùng: Một phụ nữ bị nhồi máu cơ tim. Chị tắt thở. Chị đã chết. Nhưng nhiều giờ sau, chị tỉnh lại. Các bác sĩ hỏi chị đã thấy gì trong thời gian ấy. Chị trả lời: chị thấy mình như bay bổng lên cao, và từ trên cao chị nhìn xuống thấy các bác sĩ, các y tá đang chăm sóc cho mình, nhìn thấy thân xác mình nằm bất động, nhìn thấy thuốc men, dụng cụ y tế.

Đọc tiếp

Chúa Nhật 32 Quanh Năm Năm C : Lời Chúa

Chua GiesuBài Ðọc I : 2 Mcb 7, 1-2. 9-14

 “Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi được sống lại trong cuộc sống đời đời”.

 Trích sách Macabê quyển thứ hai.

 Trong những ngày ấy, có bảy anh em bị bắt làm một với mẹ mình, và bị vua cho đánh bằng roi da và roi gân bò, bắt ép ăn thịt heo mà lề luật đã cấm. Nhưng người anh cả của chúng tâu vua rằng: “Bệ hạ còn hỏi han và muốn dò xét chúng tôi làm chi? Chúng tôi sẵn sàng chịu chết hơn là phạm đến lề luật Thiên Chúa đã truyền cho tổ phụ chúng tôi”.

  Đọc tiếp

Thứ Năm sau Chúa Nhật 31 Quanh Năm : Lời Chúa

Chua Giesu, Muc tu Nhan lanhBài Ðọc I : (Năm I) Rm 14, 7-12

“Dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, không ai trong anh em được sống cho mình, và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Ðức Kitô đã chết và sống lại, là để cai trị kẻ sống và kẻ chết. Còn ngươi, việc gì mà đoán xét anh em ngươi?

Đọc tiếp