Sưu tầm các câu tục ngữ, thành ngữ Việt Nam (K)

hoa giayKẺ ĂN ỐC NGƯỜI ĐỔ VỎ : Người này hưởng lợi lộc bất chính mà người khác lại mang tiếng xấu.

KẺ BẮC NGƯỜI NAM        : Mỗi người một ngả, xa xôi cách biệt.

KẺ CẮP GẶP BÀ GIÀ : Kẻ tin ranh quỉ quyệt gặp phải đối thủ giữ gìn của cẩn thận.

KẺ CẮP GIÀ MỒM     : Đã sai phạm rõ ràng còn lớn tiếng cãi bừa.

Đọc tiếp

Thứ Hai sau Chúa Nhật 32 Quanh Năm : Lời Chúa

Chua Giesu va tre emBài Ðọc I : (Năm I) Kn 1, 1-7

 “Thần trí khôn ngoan thì nhân hậu; Thánh Thần Chúa tràn ngập hoàn cầu”.

 Khởi đầu sách Khôn Ngoan.

 Hỡi các vị lãnh đạo trần gian, hãy chuộng đức công chính. Hãy tưởng nghĩ về Chúa cách ngay lành, và hãy tìm kiếm Người với tâm hồn đơn sơ. Vì những ai không thử thách Chúa, sẽ gặp thấy Người, và Người sẽ tỏ mình cho những ai tin vào Người. Vì chưng, những tà ý làm xa cách Chúa, và quyền năng bị thử thách sẽ sửa phạt những kẻ ngu đần đó. Sự khôn ngoan sẽ không ngự vào tâm hồn gian ác, và không ở trong thân xác nô lệ tội lỗi. Vì Thánh Thần, Ðấng dạy dỗ chúng ta, sẽ xa tránh kẻ gian dối, lánh xa những tư tưởng ngông cuồng, và lui đi khi sự gian ác tới.

  Đọc tiếp