Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

Chúa Nhật 34 Quanh Năm Năm C Lễ Chúa Kitô Vua : Lời Chúa

Chua kito Vua nhan loaiBài Ðọc I : 2 Sm 5, 1-3

 “Họ xức dầu phong Ðavít làm vua Israel”.

 Trích sách Samuel quyển thứ hai.

 Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Ðavít tại Hebron mà nói rằng: “Ðây chúng tôi là cốt nhục của ngài. Nhưng từ trước đến giờ, khi Saolê đang làm vua chúng tôi, thì chính ngài đã dẫn dắt Israel. Và Chúa đã nói với ngài rằng: ‘Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta, và sẽ trở nên thủ lãnh Israel'”.

 

Đọc tiếp

Thứ Năm sau Chúa Nhật 33 Quanh Năm : Lời Chúa

Chua Giesu thay day chúng taBài Ðọc I : (Năm I) 1 Mcb 2, 15-29

 “Chúng tôi tuân theo lề luật cha ông chúng tôi”.

 Trích sách Macabê quyển thứ nhất.

 Trong những ngày ấy, vua Antiôcô sai người đến cưỡng bách các người trốn ẩn tại thành Môđin cúng tế dâng hương và chối bỏ lề luật Thiên Chúa. Có nhiều người trong dân Israel tuân lệnh đến với họ, nhưng ông Mathathia và các con ông cương quyết không chịu theo. Các người vua Antiôcô sai đến, lên tiếng nói với Mathathia rằng: “Ông là thủ lãnh có tiếng tăm và có uy tín trong thành này và có nhiều con cái và anh em.

Continue reading

Lời khuyên nho nhỏ để bình an mỗi ngày

Hoa senNếu đêm nay bạn thấy khó ngủ, hãy nhớ đến những người vô gia cư không có đến một chiếc giường để nằm xuống nghỉ ngơi.

Nếu bạn bị kẹt xe, đừng thất vọng. Trên thế giới này còn có những người mà lái xe là một mơ ước xa vời.

Nếu bạn có một ngày tệ hại ở cơ quan, hãy nghĩ đến người đã không có việc làm ba tháng nay.

Đọc tiếp

Tri ân thầy

Chua Giesu va tre emMari Giáng Hiền

Có khi nào trên đường đời bất chợt, bạn vô tình nhớ về thầy cô của mình không? Nhớ về những người đã dìu dắt ta trong suốt quảng đời đi học? Còn Giáng Hiền Người Thầy tâm phúc lớn lao nhất trong cuộc đời mình chính là Chúa Jesu Ki Tô – Người Thầy đã chỉ dẫn cho Giáng Hiền tìm thấy đức tin nơi Ngài và Giáng Hiền luôn cảm thấy BÌNH AN dù trong cuộc sống hôm qua, hôm mai và mai sau có muôn ngàn bàn chông giăng khắp lối.

Đọc tiếp

Một số hình ảnh cuộc họp giữa Ban Đại diện Đồng Hương Miền Nam và Đại diện Giáo Xứ Tân Độ về việc lập cuốn Tiểu sử Làng Tân Độ (Phần 1/5)

ImageView.aspx 1

Nhấn vào đây để xem tiếp