Thứ Ba sau Chúa Nhật 34 Quanh Năm : Lời Chúa

Ánh sáng Chua là đuong cho con buocBài Ðọc I : (Năm I) Ðn 2, 31-45

 “Thiên Chúa khiến một vương quốc dấy lên và tàn phá hết các vương quốc”.

 Trích sách Tiên tri Ðaniel.

 Trong những ngày ấy, Ðaniel tâu vua Nabukôđônôsor rằng: “Tâu đức vua, đức vua chiêm bao thấy một tượng to lớn; tượng ấy rất cao sang rực rỡ, đứng trước mặt vua, hình dung thật đáng sợ hãi. Ðầu tượng ấy bằng vàng ròng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và đùi bằng đồng, ống chân bằng sắt, bàn chân nửa sắt nửa sành.

Đọc tiếp

Cầu Nguyện Cho Bạn Bè

doi ban ben nhauSẽ thật buồn cho một con người không có bạn. Cuộc đời người ấy chỉ trôi qua như kéo lê một sợi dây nặng nề mệt mỏi. Người ấy sẽ chẳng biết thế nào là niềm vui, chẳng biết thế nào là nâng đỡ, chẳng biết tinh nghịch, trêu ghẹo, cười đùa. Sống không bạn là cuộc sống u buồn như trời đông lập bão, như chiếc lá héo úa chỉ chờ rụng mất đi.

Đọc tiếp

Ở Lại Với Người (kỳ 10): Sự Kém Tin Của Con Người

Chua Giesu va tre emCác bạn trẻ thân mến,
Sự bất trung của dân Do Thái đối với Thiên Chúa như trình thuật sách Xuất Hành kể lại cho chúng ta bắt nguồn như một thái độ kém tin của họ đối với Người. Ngay khi chứng kiến những điều cao cả Người làm, họ dễ dàng nhìn nhận quyền năng vô biên của Người. Khi còn ở đất Ai Cập, các phép lạ Chúa thực hiện qua tay Môsê đã khiến họ ngỡ ngàng không ít.

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : Tuesday of the Thirty-fourth Week in Ordinary Time

Tuesday, November 26, 2013 Daily Mass Reading :

Tu do theo ChuaReading 1 Dn 2:31-45

Daniel said to Nebuchadnezzar:
“In your vision, O king, you saw a statue,
very large and exceedingly bright,
terrifying in appearance as it stood before you.
The head of the statue was pure gold,
its chest and arms were silver,
its belly and thighs bronze, the legs iron,
its feet partly iron and partly tile.

Continue reading