Hình ảnh thánh lễ phong chức 7 phó tế tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

Chủng sinh Đại Chủng Viện Hà Nội hát lễ

Rước đoàn đồng tế

Quý đại biểu tham dự thánh lễ

Đức cha Phụ tá chúc mừng Đức TGM Phê-rô nhân dịp kỷ niệm 22 năm giám mục

Thầy phó tế công bố Tin mừng

Cha phụ trách ơn gọi xin Đức TGM Phê-rô phong chức phó tế cho 7 thầy

Đức TGM thẩm vấn ứng viên phó tế

7 tiến chức phó tế

Hát kinh cầu các Thánh

Cộng đoàn tham dự

Lời nguyện sau kinh cầu các Thánh

Nghi thức đạt tay phong chức

Lời nguyện phong chức

Đeo dây phó tế

Trao Phúc âm

Quý thầy phó tế trao hôn bình an

Dâng của lễ

Thầy phó tế phục vụ bàn thánh

Phụng vụ Thánh Thể

Kinh lạy Cha

Tâm tình tri ân

Cộng đoàn chúc mừng 7 tân phó tế

Ảnh: Lê Hùng và Việt Anh

Theo WTGPHN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: