Thánh ca Mp3 Tuyển chọn Mùa Vọng và Giáng Sinh : Tình yêu Thiên Chúa

01. Điệp khúc đêm Noel :

02. Đêm yên lặng :

Nghe tiếp

Mùa trông đợi trời mới đất mới…

Thien Than“Ta sẽ tạo dựng một Trời Mới Đất Mới ; những gì đã qua sẽ không còn được nhớ đến nữa, sẽ không còn ở trong tâm trí ai nữa! …Trời Mới Đất Mới được tạo dựng sẽ tồn tại trước nhan Ta như thế nào, dòng dõi các con và tên các con cũng sẽ tồn tại như vậy!”(Isaia 65,17; 66,22).

“Bây giờ tôi thấy một Trời Mới và Đất Mới; vì trời cũ và đất cũ đã qua đi …Sẽ không còn sự chết nữa; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa; vì những điều cũ đã qua đi”(Khải Huyền 21, 1-4).

  Đọc tiếp

Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng : Lời Chúa

Nghe Đọc Lời Chúa :

Nguoi an xin BarthiméBài Ðọc I: Is 29, 17-24

 “Ngày đó mắt người mù sẽ được xem thấy”.

 Trích sách Tiên tri Isaia.

 Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: Không còn bao lâu nữa, Liban sẽ trở nên lùm cây, và lùm cây sẽ trở nên cánh rừng. Ngày đó, người điếc sẽ được nghe lời Sách Thánh, và từ bóng tối, mắt người mù sẽ được xem thấy. Những người hiền lành sẽ càng thêm vui mừng trong Chúa, và những kẻ nghèo khó sẽ nhảy mừng trong Ðấng Thánh của Israel.

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : Friday, December 6, 2013 Daily Mass Reading

Friday of the First week of Advent  :

Nguoi mu BatiméBook of Isaiah 29:17-24.

Thus says the Lord GOD: But a very little while, and Lebanon shall be changed into an orchard, and the orchard be regarded as a forest!
On that day the deaf shall hear the words of a book; And out of gloom and darkness, the eyes of the blind shall see.
The lowly will ever find joy in the LORD, and the poor rejoice in the Holy One of Israel.

Continue reading