Dọn Đường Chúa Đến

Ba thái độ sống cụ thể

Chua nhat 1 mua vong nam CTheo tinh thần Mùa Vọng, sống hướng về ngày Chúa đến có thể được diễn tả trong ba thái độ cụ thể. Trước tiên là tương đối hóa hiện tại. Mọi giá trị ở đời này như của cải, danh vọng, tình yêu, gia đình, khoa học, kỹ thuật, văn hóa v.v. là những điều tốt lành mà chúng ta phải ra sức thực hiện theo thánh ý của Chúa trong hoàn cảnh sống cụ thể của mình, nhưng đó chưa phải là những cái tuyệt đối đáng cho ta coi là mục đích phải gắn bó và đeo đuổi với bất cứ giá nào. Trái lại, chúng chỉ tìm được trọn vẹn giá trị khi đối chiếu với cùng đích tối hậu, đích thực của đời ta.

Đọc tiếp

Thánh ca Mp3 Tuyển chọn Mùa Vọng và Giáng Sinh : Tiếng Hát Đêm Thanh

01. Tiếng hát đêm thanh :

02. Đêm hồng ân :

Nghe tiếp

Daily Gospel Mp3 : Tuesday of the Second week of Advent

Tuesday, December 10, 2013 Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac em nhoBook of Isaiah 40:1-11.
Comfort, give comfort to my people, says your God.
Speak tenderly to Jerusalem, and proclaim to her that her service is at an end, her guilt is expiated; Indeed, she has received from the hand of the LORD double for all her sins.
A voice cries out: In the desert prepare the way of the LORD! Make straight in the wasteland a highway for our God!

Continue reading

Thứ Ba Tuần 2 Mùa Vọng : Lời Chúa

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua Giesu, Muc tu Nhan lanhBài Ðọc I : Is 40, 1-11

“Thiên Chúa an ủi dân Người”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa ngươi phán: Hỡi dân Ta, hãy an tâm, hãy an tâm! Hãy nói với Giêrusalem, và kêu gọi rằng: Thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá, Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi. Và có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng.

Đọc tiếp