Thánh ca Mp3 Tuyển chọn Mùa Vọng và Giáng Sinh : Mùa đông gợi nhớ

01. Vui mùa giáng sinh :

02. Đêm thánh :

Nghe tiếp

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – Năm A : Mùa vọng của đức tin

suy niem moi Chua moi ngayGioan Tẩy Giả là nhân vật nổi bật của Mùa Vọng. Ông thể hiện tính cách rất khớp với Mùa Vọng của chúng ta. Đời sống chúng ta há không phải là một Mùa Vọng đó sao – Mùa Vọng của đức tin, của niềm mong đợi, của lòng kiên nhẫn và của nỗi khắc khoải về điều mình chưa nhìn thấy? Đời Kitô hữu dựa trên cái gì nếu không phải là dựa trên cái mà mình tin và hy vọng?

Đọc tiếp

Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – Năm A

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – Năm A : Dung mạo Đức Kitô – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Chua GiesuThánh Gioan Tiền Hô là một vị tiên tri cương trực. Ngài không hề run sợ trước thế lực, cường quyền. Ngài chỉ quan tâm một điều: làm chứng cho chân lý. Khi Hêrôđê Antipas cướp vợ của người anh, thánh nhân đã không ngần ngại lên tiếng công kích hành động vô luân của nhà vua. Vì thế mà thánh nhân bị bắt giam trong ngục Machéronte.

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : Friday of the Second week of Advent- December 13, 2013 Daily Mass Reading

Friday of the Second week of Advent

Chua GiesuBook of Isaiah 48:17-19.

Thus says the LORD, your redeemer, the Holy One of Israel: I, the LORD, your God, teach you what is for your good, and lead you on the way you should go.

If you would hearken to my commandments, your prosperity would be like a river, and your vindication like the waves of the sea;

Continue reading

Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Vọng : Lời Chúa

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua Giesu va cac tre emBài Ðọc I : Is 48, 17-19

 “Chớ gì ngươi lưu ý đến giới răn của Ta”.

 Trích sách Tiên tri Isaia.

 Thiên Chúa là Ðấng Thánh của Israel, Ðấng Cứu Chuộc ngươi phán: Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, Ðấng phán dạy ngươi những điều hữu ích, Ðấng dẫn dắt ngươi trong con đường phải đi.

Đọc tiếp