Những Bài Hát Giành Cho Giới Trẻ (Phần I)

Những ca khúc Giáng Sinh tuyển chọn

 

Continue reading

Những Liên Khúc Giáng Sinh Hay Nhất

Daily Gospel Mp3 : The Nativity of the Lord (Christmas), Mass at Midnight – Solemnity

Wednesday, December 25, 2013 Mass at Midnight Reading :

Chua Hien LinhBook of Isaiah 9:1-6.

The people who walked in darkness have seen a great light; Upon those who dwelt in the land of gloom a light has shone.
You have brought them abundant joy and great rejoicing, As they rejoice before you as at the harvest, as men make merry when dividing spoils.

Continue reading

Daily Gospel Mp3 : The Nativity of the Lord (Christmas), Mass during the Day – Solemnity

Wednesday, December 25, 2013 Daily Mass Reading :

Hoa dang me yeuBook of Isaiah 52:7-10.

How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings glad tidings, Announcing peace, bearing good news, announcing salvation, and saying to Zion, “Your God is King!”
Hark! Your watchmen raise a cry, together they shout for joy, For they see directly, before their eyes, the LORD restoring Zion.

Continue reading

Lễ Chúa Giáng Sinh – Lễ Ban Ngày : Lời Chúa

Nghe Đọc Lời Chúa : 

thiep-giang-sinh-tan-do-20102.jpgBài Ðọc I : Is 52, 7-10

 “Khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta”.

 Trích sách Tiên tri Isaia.

 Ðẹp thay chân người rao tin trên núi, người rao tin thái bình, người rao tin mừng, người rao tin cứu độ, nói với Sion rằng: Thiên Chúa ngươi sẽ thống trị! Tiếng của người canh gác của ngươi đã cất lên. Họ sẽ cùng nhau ca ngợi rằng: Chính mắt họ sẽ nhìn xem, khi Chúa đem Sion trở về. Hỡi Giêrusalem hoang tàn, hãy vui mừng, hãy cùng nhau ca ngợi!

Đọc tiếp

Lễ Chúa Giáng Sinh – Lễ Nửa Ðêm : Lời Chúa

 Nghe Đọc Lời Chúa : [audio http://thanhlinh.net//sites/default/files/Audio/LoiChuaHomNay/2013_12/251213B.mp3]

 Chua Giang SinhBài Ðọc I : Is 9, 2-4. 6-7 (Hr 1-3. 5-6)

 “Chúa ban Con của Người cho chúng ta”.

 Trích sách Tiên tri Isaia.

 Dân tộc bước đi trong u tối, đã nhìn thấy sự sáng chứa chan. Sự sáng đã bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm u sự chết. Chúa đã làm cho dân tộc nên vĩ đại, há chẳng làm vĩ đại niềm vui? Họ sẽ vui mừng trước nhan Chúa, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt lúa, như những người thắng trận hân hoan vì chiến lợi phẩm, khi đem của chiếm được về phân chia.

Đọc tiếp

Lễ Chúa Giáng Sinh – Lễ Vọng : Lời Chúa

Nghe Đọc Lời Chúa :   [audio  http://thanhlinh.net//sites/default/files/Audio/LoiChuaHomNay/2013_12/251213A.mp3%5D

Chua Giang SinhBài Ðọc I : Is 62, 1-5

“Ngươi đẹp lòng Chúa”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Vì Sion, tôi sẽ không im tiếng, và vì Giêrusalem, tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi Ðấng công chính xuất hiện như ánh sáng, Ðấng Cứu độ Sion đến như ngọn đuốc sáng ngời.

Mọi dân tộc sẽ thấy Người là Ðấng công chính của ngươi, và mọi đế vương sẽ thấy vinh hiển Người. Chính Chúa sẽ đặt cho ngươi một tên mới. Ngươi sẽ là triều thiên vinh hiển trong tay Chúa, và vương miện quyền bính trong tay Thiên Chúa ngươi.

Đọc tiếp