Mùng 3 Tết, Thánh Hóa công việc

Happy-New-Year-2014-Fireworks-640x387Ngày mùng 3 Tết, theo truyền thống tốt lành của Giáo Hội, vẫn là ngày xin ơn thánh hoá công việc làm ăn. Cha ông ta đã dạy:“Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Tác giả Thánh Vịnh cũng đã nói tương tự: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công”. Càng sống thêm ở đời, chúng ta càng thấy thấm thía thế nào là sự hư vô của cuộc đời, thế nào là sự hư không của những kế hoạch do con người đặt ra, và càng thấy được sự lệ thuộc hoàn toàn của con người vào Thiên Chúa.

Đọc tiếp