Ở Lại Với Người (kỳ 19): Lề Luật Mới – Tinh Thần Mới

Ban tay  Chua va ban tay con nguoiCác bạn trẻ thân mến,

Vào thời Đức Giêsu, các kinh sư và luật sĩ bày ra rất nhiều điều lệ buộc mọi người phải tuân thủ theo. Luật lệ vốn tự bản chất là cái giúp con người khuôn đúc mình để lớn lên và trưởng thành hơn, đã vô tình trở nên gông cùm kéo ghì con người xuống, biến con người thành nô lệ cho chúng. Con người sống nhưng không còn là sống nữa, chỉ tồn tại cho qua ngày đoạn tháng, tuân thủ những giới luật kia trong chịu đựng và nặng nề.

Đọc tiếp

Người tội lỗi nhất !

Tu do theo ChuaTrong cơn hấp hối, thánh Đa Minh, đấng sáng lập Dòng Đa Minh, nói với các thầy: “Cha không hiểu tại sao Chúa không giáng lửa xuống thiêu đốt làng mạc này vì nó đang chứa một người tội lỗi nhất trong thiên hạ?”

Các thầy ngơ ngác nhìn nhau.

Đọc tiếp

Chúa Nhật 5 thường niên – Năm A : Muối

Chua nhat 1 mua vongMahatma Gandhi (1869-1948), vị thánh của những người Ấn giáo, đã đấu tranh giành lại độc lập và tự do cho Ấn Độ bằng đường lối ôn hòa bất bạo động, đã nói: “Nếu tôi đã hân hạnh gặp được một người nào là Kitô hữu chân thực, có lẽ tôi đã trở nên một người Kitô hữu ngay lập tức”. Nếu mẹ Têrêsa đã sống vào thời Gandhi, ông đã trông thấy mẹ ở thành phố Calcutta, và có lẽ ông đã trở thành một người Công giáo.

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : February 9, 2014 – Fifth Sunday in Ordinary Time – Year A

Sunday,  Daily Mass Reading :

Ánh sáng Chua là đuong cho con buocBook of Isaiah 58:7-10.

Thus says the LORD: Share your bread with the hungry, shelter the oppressed and the homeless; clothe the naked when you see them, and do not turn your back on your own.

Continue reading