Giới thiệu nội dung thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các gia đình

pape_francoisLúc 12 giờ trưa ngày 25-2-2014 Đức Tổng Giám Mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình, đã mở cuộc họp báo giới thiệu thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi cho các gia đình. Ngài nói với hàng chục nhà báo hiện diện trong Phòng Báo Chí Tòa Thánh rằng hơn bao giờ hết trong các tháng qua gia đình đã ở trong tâm trí của Giáo Hội.

Đọc tiếp

Sưu tầm các câu tục ngữ, thành ngữ Việt Nam (T)

hoa tim depTÌNH NGAY LÝ GIAN : Bị oan uổng, dù trong sạch nhưng không đủ lý, khó bề biện bạch để làm sáng tỏ sự việc.

TÒ VÒ NUÔI NHỆN : Tốn công, tốn của nuôi người vô ích.

TÓC CÒN XANH, NANH CÒN SẮC : ý chỉ người trẻ tuổi, khỏe mạnh.

TỐI LỬA TẮT ĐÈN : Lúc khó khăn, hoạn nạn.

Đọc tiếp

Truyện Các Thánh : Phải lợi dụng tiến bộ cho vinh quang Chúa

Thánh Maximilian KolbeThánh Maximilian Kolbe, linh mục dòng Phanxicô, luôn cố gắng học hành. Ngài khuynh về khoa học hơn hết, bởi vì ngài muốn làm nhà biện hộ Giáo hội, nhà biện hộ chiến đấu với lớp người vô thần khoa học ngày nay. Nên ngài phải gắng để thạo triết học, khoa học và cơ giới. Đây cũng là đặc điểm khác ngài với các thánh.

  Đọc tiếp

Lời Chúa Chúa Nhật 8 Quanh Năm Năm A – Huitième dimanche du Temps Ordinaire

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua sang tao con nguoiBài Ðọc I: Is 49, 14-15

 “Ta sẽ không quên ngươi đâu”.

 Trích sách Tiên tri Isaia.

 Sion nói: “Chúa bỏ rơi tôi, Chúa đã quên tôi rồi”. Nào người mẹ có thể quên con mình mà không thương xót chính đứa con mình đã cưu mang ư? Cho dù người mẹ đó có quên, nhưng Ta sẽ không quên ngươi đâu.

  Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : February 26, 2014 – Wednesday of the Seventh week in Ordinary Time

Wednesday –   Daily Mass Reading :

Chua hoi cac tong doLetter of James 4:13-17.

Beloved : Come now, you who say, “Today or tomorrow we shall go into such and such a town, spend a year there doing business, and make a profit”–
you have no idea what your life will be like tomorrow. You are a puff of smoke that appears briefly and then disappears.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 7 Quanh Năm – Le mercredi de la 7e semaine du Temps Ordinaire

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua kito Vua nhan loaiBài Ðọc I : (Năm II) Gc 4, 13b-18

 “Ðời sống anh em là cái gì? Lẽ ra anh em phải nói rằng: ‘Nếu Chúa muốn'”.

 Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

 Anh em thân mến, bây giờ anh em nói: “Hôm nay hoặc ngày mai chúng tôi sẽ đến một thành nọ, rồi ở lại đó một năm mà buôn bán kiếm lời”. Nhưng anh em đâu có biết ngày mai sẽ ra sao. Bởi vì đời sống anh em là cái gì?

Đọc tiếp