Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 7 Quanh Năm – Le mercredi de la 7e semaine du Temps Ordinaire

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua kito Vua nhan loaiBài Ðọc I : (Năm II) Gc 4, 13b-18

 “Ðời sống anh em là cái gì? Lẽ ra anh em phải nói rằng: ‘Nếu Chúa muốn'”.

 Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

 Anh em thân mến, bây giờ anh em nói: “Hôm nay hoặc ngày mai chúng tôi sẽ đến một thành nọ, rồi ở lại đó một năm mà buôn bán kiếm lời”. Nhưng anh em đâu có biết ngày mai sẽ ra sao. Bởi vì đời sống anh em là cái gì?

Là một chút hơi nước xuất hiện trong giây lát, rồi biến đi. Lẽ ra anh em phải nói rằng: “Nếu Chúa muốn, và nếu chúng tôi còn sống, chúng tôi sẽ làm điều này điều kia”. Nhưng này đây, anh em huênh hoang với những lời khoác loác. Mọi kiểu, huênh hoang như thế đều xấu xa. Vậy ai biết điều lành mà không làm, thì mắc tội.

 

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 48, 2-3. 6-7. 8-10.11

 Ðáp: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ (Mt 5, 3).

 

Xướng: 1) Hỡi các dân, xin nghe lấy chuyện này; xin hãy lắng tai, hết thảy những ai cư ngụ địa cầu, người phận nhỏ cũng như người quyền thế, kẻ giàu sang cũng như kẻ cơ bần! – Ðáp.

 

2) Tại sao tôi phải kinh hãi trong ngày tai hoạ, khi ác tâm quân thù mưu hại bao bọc quanh tôi? Bọn người này tin cậy vào tài sản, chúng tự hào vì có bạc vạn tiền muôn? – Ðáp.

 

3) Nhưng thực ra không ai tự cứu được bản thân, cũng không ai dâng được lên Chúa giá tiền chuộc mạng. Giá chuộc mạng quá đắt, không bao giờ người ta có đủ, hầu mong sống mãi đời đời, không phải nhìn coi sự chết. – Ðáp.

 

4) Bởi lẽ người ta thấy cái chết cả những người khôn, kẻ dại kẻ ngu cũng đều phải chết, để lại cho người khác tài sản của mình. – Ðáp.

 

 

Alleluia: Tv 129, 5

 Alleluia, alleluia! – Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. – Alleluia.

 

 Phúc Âm : Mc 9, 37-39

 “Ai không chống đối các con, là ủng hộ các con”.

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

 

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con”.

 

Ðó là lời Chúa.

 =========================================================================================================

Le mercredi de la 7e semaine du Temps Ordinaire

Lettre de saint Jacques 4,13-17.
Frères, écoutez-moi ! Vous dites : « Aujourd’hui ou demain nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons l’année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l’argent »,
alors que vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain ! Vous n’êtes qu’un peu de fumée, qui paraît un instant puis disparaît.
Vous devriez dire au contraire : « Si le Seigneur le veut bien, nous serons en vie pour faire ceci ou cela. »
Et voilà que vous mettez votre orgueil dans des projets prétentieux. Tout cet orgueil est mauvais !
Être en mesure de faire le bien, et ne pas le faire, c’est un péché.

Psaume 49(48),2-3.6-7.8-9.10-11ab.
Écoutez ceci, tous les peuples,
entendez bien, habitants de l’univers,
gens illustres, gens obscurs,
riches et pauvres, tous ensemble.

Pourquoi craindre aux jours de malheur
ces fourbes qui me talonnent pour m’encercler,

ceux qui s’appuient sur leur fortune
et se vantent de leurs grandes richesses ?

Nul ne peut racheter son frère
ni payer à Dieu sa rançon :
aussi cher qu’il puisse payer,
toute vie doit finir.

Peut-on vivre indéfiniment
sans jamais voir la fosse ?
Vous voyez les sages mourir :
comme le fou et l’insensé ils périssent.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 9,38-40.
Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un chasser des esprits mauvais en ton nom ; nous avons voulu l’en empêcher, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. »
Jésus répondit : « Ne l’empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ;
celui qui n’est pas contre nous est pour nous.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: