Tuyển tập trò chơi : Vân Tiên

 cuoi thoai mai  Thể loại:       Trò chơi lý luận đối đáp, áp dụng cho hai nhóm tham dự trong phòng hay ngoài trời.

    Rèn luyện:   suy nghĩ ngay đến câu mình cần khi đối phương còn đang đối.

    Giáo dục:     giúp nhau nhanh lẹ trong suy nghĩ.

    Luật chơi:    Chia làm 2 phe, mỗi phe có 1 người điều khiển để “nhắc tuồng”. Qt đứng giữa làm trọng tài.

 

                     Phe A: Vân Tiên cõng mẹ trở ra, gặp phải ông già cổng mẹ trở vô.

 

                     Phe B: Vân tiên cõng mẹ trở vô, gặp phải cái bồ cõng mẹ trở ra.

 

Đối đáp liên tục, chỉ cần thay đổi vần “à” hoặc “ồ”. Để cho sinh động Qt có thể chỉ phe nào thì phe đó đọc, Qt có thể chỉ phe A hoặc B đọc liên tiếp 2, 3 lần, rồi tới chỉ phe kia.

 

    Mục đích:     tạo bầu khí vui vẻ, sôi động để dẫn vào những bước tiếp theo.    

    Vật dụng:   

    Lưu ý:           Nên đưa vào trò chơi tên các vị thánh: Annà, Phaolồ, ông Philatô… Phe nào bí, hoặc nói không thống nhất sẽ thua.

pro.edu.vn sưu tầm,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: