Chuyện cười nhà đạo : Cầu bầu

cuoi thoai maiCha xứ nọ nổi tiếng là thánh thiện, hễ ai xin cầu nguyện gì là được như ý. Một hôm, có bà cụ già đến xin cha cầu nguyện:

– Cha ơi, xin cha cầu nguyện cho con gái của con có bầu. Cưới 10 năm rồi mà chưa có con, Cha ạ.

Cha xứ:

– Được rồi, bà yên tâm về đi, cha sẽ cầu nguyện cho.

Hai tháng sau bà cụ già vội vàng đến gặp cha. Cha xứ ngạc nhiên hỏi:

– Sao bà buồn rầu thế. Bộ con gái bà chưa có bầu hả?

Bà cụ:

– Thưa cha, nó có bầu rồi.

Cha xứ:

– Vậy sao bà còn buồn chứ?

Bà cụ:

Thưa cha, đứa… không có chồng có bầu mới chết chứ.

Cha xứ: ???!!!

Theo hoangfamily.biz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: