Tiểu Sử Đức Thánh Cha Gioan XXIII

Chan phuoc Gioan 23Gioan XXIII, sinh tại làng Sotto il Monte, thuộc tỉnh Bergamo, vào ngày 25.11.1881, con trai đầu của ông Giovanni Battista Roncalli và bà Marianna Mazzola.

 Ngay buổi chiều hôm đó, trẻ sơ sinh được rửa tội, lấy tên là Angelo Giuseppe, người đỡ đầu là ông Zaverio Roncalli, một trong những người bác của ông bố Battista, rất đạo đức, ở độc thân, tự nhận lấy bổn phận dạy giáo lý cho nhiều đứa cháu. Sau này, Đức Gioan XXIII đã cảm động nhớ lại nhiều kỷ niệm và biết ơn về những lo lắng chăm sóc của ông.

Đọc tiếp

Cuộc Đời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Suy Niệm ” Lòng Thương Xót Chúa”

Suy Niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh- Năm A

Daily Gospel Mp3 : April 27, 2014 – Second Sunday of Easter (Divine Mercy Sunday) – Year A

Sunday,  Daily Mass Reading :

Jesus-j-ai-confiance-en-toi - long thuong xot ChúaActs of the Apostles 2:42-47.

They devoted themselves to the teaching of the apostles and to the communal life, to the breaking of bread and to the prayers.
Awe came upon everyone, and many wonders and signs were done through the apostles.

Continue reading

Daily Gospel Mp3 : April 25, 2014 – Easter Friday

Friday,  Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac tong doActs of the Apostles 4:1-12.

After the crippled man had been cured, while Peter and John were still speaking to the people, the priests, the captain of the temple guard, and the Sadducees confronted them,
disturbed that they were teaching the people and proclaiming in Jesus the resurrection of the dead.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh – Le vendredi de Pâques

Nghe Đọc Lời Chúa :

Le Chua Thanh ThanBài Ðọc I : Cv 4, 1-12

 “Ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác”.

 Trích sách Tông đồ Công vụ.

 Trong những ngày ấy, đang lúc Phêrô và Gioan giảng cho dân chúng (sau khi chữa lành người què), thì các tư tế, vị lãnh binh cai đền thờ và các người thuộc nhóm Sađốc áp tới, bực tức vì các ngài giảng dạy dân chúng và công bố việc Ðức Giêsu từ cõi chết sống lại.

Đọc tiếp