Chuyện cười nhà đạo : Tội chửu chồng

cuoi thoai maiDì Năm nổi tiếng là dữ dằn và đanh đá với chồng. Lần nào dì đi xưng tội, dì cũng chỉ xưng có tội chửi chồng. Một hôm dì xưng tội xong, cha xứ ngạc nhiên hỏi:

– Có phải dì Năm đó không?

Dì trả lời:

– Đúng, con là dì Năm đây cha.

Cha xứ mừng rỡ:

– Tạ ơn Chúa, bao nhiêu năm nay lần nào dì cũng vào xưng có tội chửi chồng, hôm nay không thấy xưng nữa, dì đã chừa được rồi. À nè, mà sao dì chừa được tội đó vậy? Nói cho cha nghe để cha giảng trong nhà thờ.

Dì năm:

– Thưa cha, tại vì tháng này con mới đi bác sĩ thẩm mỹ để sửa môi.

Cha xứ: Trời, thì ra là thế ???!!!!………

 

Sưu tầm hoangfamily.biz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: