Thánh Ca Tuyển Chọn MP3 về Mẹ Maria : Mẹ ơi !

Me len troi

01. Ave Maria :

02. Tiến vào nào :

03. Mẹ đẹp tươi :

04. Đền tạ Trái Tim Mẹ :

05. Kìa bà nào :

06. Mẹ khóc :

07. Đức Mẹ Măng Đen :

08. Mẹ của quê hương con :

09. Tung hô nữ vương :

10. Cùng về La Vang :

11. Tận vực sâu :

12. Từng nụ nở hoa :

13. Xin vâng :

14. Tà Pao, Lời ru trước ngàn năm mới :

 

 

tinmung.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: