Chuyện cười nhà đạo : Chọn Túi Nào?

chuyen cuoiCó một chàng thanh niên lần đầu tiên đến ra mắt bố vợ. Anh gặp ông bố vợ là người chuyên nói về đạo đức. Ông hỏi:

– Nếu có 2 túi: một túi đựng tiền, một túi đựng đạo đức thì anh chọn túi nào?

Anh chàng nhanh nhảu trả lời:

– Con sẽ chọn túi đựng tiền ạ!

Nghe vậy, ông bố vợ không mấy được vui liền nói:

 

– Thanh niên các anh thời nay chán thật. Cái quan trọng nhất của con người là đạo đức, thì các anh lại quên mất. Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn cái túi đạo đức .

 

Anh thanh niên vội chống chế:

 

– Thưa bố, theo con nghĩ là ai thiếu cái gì thì lấy cái đó ạ !

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Sưu tầm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: