Tháng kính Đức Mẹ – Tháng kính Đức Mẹ

Me MariaXin Ơn Cải Thiện Ðời Sống.

Cũng như Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức, Fatima là Trung tâm Thánh Mẫu Quốc Tế.

Ðang lúc thế chiến thứ nhất vào giai đoạn ác liệt nhất, không những người chết hàng mấy chục triệu, nhà cửa cũng như thành phố bọ đổ nát, bị bom đạn hóa điêu tàn, mà ác quả chiến tranh còn lớn lao hơn, vì đồng áng bị bỏ không, công nghệ bị đình trệ hay bị biến thành công nghệ chiến tranh. Hội thánh khắp nơi cầu nguyện, và người không có đức tin cũng bái tứ phương cầu xin hòa bình.

Tại Fatima, trưa ngày 13 tháng 5 năm 1917, có ba trẻ chăn cừu là Lucia, Phanxicô và Giaxinta đang độc kinh Mân côi, thì một làn chớp nhẹ làm các em chú ý, và các em thấy trên ngọn cậy sồi trước mặt có một bà tuyệt đẹp bảo các em: các con hãy cầu nguyện cho tội nhân trở lại, cho hết chiến tranh và cứ ngày 13 mỗi tháng, trở lại đây gặp bà, các em đã thấy lại bà các ngày 13 tháng 6, 7. Tin đồn ra người ta từ các nơi tuốn đến Fatima rất đông. Nên ngày 19 tháng 8 người ta ngăn cấm các em và cả dân chúng đến đó. Nhưng Bà đẹp đã đến ngày 13 tháng 8, xin các em đọc kinh Mân côi nhiều hơn. Ngày 13 tháng 9 Bà lại đến, Bà hứa ngày 13 tháng 10 các em và người ta sẽ thấy một điều lạ. Nên ngày 13 tháng 10 dân chúng và có cả các phóng viên báo chí đến rất đông, ước chừng 300.000 người.

 

Ðang khi dân chúng cầu nguyện thì trời dịu lại và mọi người đều thấy mặt trời quay mạnh và như lao xuống.

 

Sau thời gian điều tra, phổi kiểm, Giám mục Leiria đã xác nhập Bà đẹp chính là Ðức Mẹ Maria đã hiện ra trao sứ điệp: để được rỗi linh hồn phải cải thiện đời sống, phải đọc Kinh Mân côi, phải bắt chước Ðức Mẹ mến Chúa yêu người. Mà sau đó người ta cô đọng lại thành: phải tôn sùng Mẫu tâm, phải nên giống Ðức Mẹ.

 

Ðức Giám mục lại ban phép tổ chức các việc tôn kính Ðức Mẹ Mân côi tại nơi Ðức Mẹ đã hiện ra.

 

Từ đón Fatima trở thành Trung tâm Thánh Mẫu Quốc Tế.

 

Người tứ xứ cả Âu, Á, Mỹ, Phi, Ục đến kính viếng Fatima

 

Và đáp lại lòng con thảo, Ðức Mẹ cũng ban rất nhiều ơn hồn xác cho nhân loại, nhất là ơn nhiều người chưa biết Chúa được trở nên con cái Chúa, nhiều gia đình được thuận hòa trở lại, nhiều người hối cải.

 

 

Cầu nguyện.

 

1. Lạy Ðức Mẹ Maria Fatima, xin cầu cho chúng con đang chạy đến cùng Mẹ.

 

* Hát

 

2. Lạy Ðức Mẹ Fatima, xin cứu giúp, nâng đỡ chúng con trong mọi nơi mọi lúc.

 

* Hát

 

3. Lạy Ðức Mẹ Fatima, xin cho chúng con được Ðức tin mạnh mẽ và Ðức Mến kiên trung.

 

* Hát

 

Lm. P.M Nguyễn Châu Hải– tinmung.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: