Suy Niệm Tháng kính Đức Mẹ – Ngày 28 tháng 5

Me Maria va Chua GiesuXin Ơn Mến Chúa Yêu Người.

 Những phép lạ tại Lộ Ðức

 Phép lạ là cụm từ Giáo hội dùng để nói lên những việc siêu nhiên, không do một tác nhân nào của trần thế, vượt trên sự hiểu biết của loài người. Không chỉ là việc khác thường mà con là phi thường.

 Tại Lộ Ðức luôn có những việc lạ thường xảy ra: uống nước suối, tắm nước suối hoặc đang lúc người ta cầu nguyện, dự thánh lễ hay kiệu Thánh Thể… nhưng chỉ được ghi trong sổ sách, trong hồ sơ là ơn lạ.

Ơn lạ ấy phải phổi kiểm, được cân nhắc, được chứng minh là không do bất cứ một nguyên nhân nào ngoài quyền năng Thiên Chúa thông ban qua Ðức Maria. Phải mất có khi 50 năm phối kiểm được mới được Hội thánh công nhận là phép lạ.

 

Vì thế mà từ khi Lộ Ðức trở nên Trung tâm Thánh Mẫu cho cả thế giới, đã hơn 150 năm mà sử sách ghi rất nhiều ơn lạ người ta được tại Lộ Ðức, nhưng chỉ có 50 vụ việc, sau nhiều năm phối kiểm mới được ghi vào sổ phép lạ.

 

Tuy nhiên những ơn siêu nhiên mà người ta được Chúa hoán cải tâm hồn, hoán cải cả cuộc đời thì ngày nào cũng có, mà có rất nhiều. Chỉ có các linh mục ngồi tòa cáo giải và thân nhân của đương sự mới biết được nhiều.

 

Ví dụ có người không tin Thiên Chúa hoặc đi xa, đã quên Thiên Chúa, đến Lộ Ðức chỉ vì chiều vợ con. Ðem gia đình tới đó rồi nhân tiện đi chu du. Nhưng rồi, ngày hôm sau vợ con lại ngạc nhiên và sợ hãi vì thấy chồng hay cha lên rước lễ với họ một cách sốt sắng phi thường.

 

Có người đến Lộ Ðức với tâm hồn chai đá, nhưng đã cảm động được gặp một bệnh nhân rất nặng, đến Lộ Ðức không để xin được khỏi mà đến dâng bệnh tật của mình để cầu cho bạn hay cho thân nhân đã bỏ đạo, được ơn trở về cùng Chúa trong Hội thánh. Mà phần nhiều những ơn như thế xảy ra hằng ngày.

 

 

Cầu nguyện.

 

1. Lạy Ðức Mẹ Lộ Ðức, Mẹ là Ðấng đã đem nhiều người không tin Thiên Chúa được nhận ra Thiên Chúa là Cha. Xin giúp chúng con trung thành kính mến Thiên Chúa trọn đời.

 

* Hát

 

2. Lạy Ðức Mẹ Lộ Ðức, Mẹ đã đem lại an vui cho nhiều tâm hồn. Họ đã nhờ Mẹ mà chân thành sám hối. Xin thương cho nhiều người mất đức tin được trở lại cùng Chúa.

 

* Hát

 

3. Lạy Ðức Mẹ Lộ Ðức, Mẹ đã đem lại an vui cho nhiều gia đình, vì người cha khô khan trở nên con hiếu thảo của Chúa.

 

* Hát

Lm. P.M Nguyễn Châu Hải.– tinmung.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: