Suy Niệm Tháng kính Đức Mẹ – Ngày 30 tháng 5

Duc Me tham vieng ba thanh IsaveXin Ơn Can Ðảm Sống Ðạo.

Ðức Mẹ Trà Kiệu

Trà Kiệu là Trung tâm Thánh mẫu của Giáo phận Ðã Nẵng. Hằng năm vào ngày 31 tháng 5, giáo xứ Trà Kiệu tổ chức rước kiệu Ðức Mẹ trọng thể. Cứ ba năm một lần có đại hội Ðức Mẹ Trà Kiệu do toàn thể Giáo phận tổ chức, khách thập phương ngoài giáo phận cũng đến tham dự.

 

Cầu nguyện.

 

1. Lạy Ðức Mẹ Maria, dù không được thấy Ðức Mẹ hiện đến cứu giúp rõ ràng, nhưng con vẫn tin rằng không có Mẹ bênh vực chở che, Trà Kiệu không thể thoát nạn. Xin cám ơn Mẹ.

 

* Hát

 

2. Lạy Ðức Mẹ Maria, trên đường về nước Trời, chúng con phải đương đầu với bao nhiêu là chướng ngại. Xin Mẹ thương che chở giữ gìn chúng con.

 

* Hát

 

3. Lạy Ðức Mẹ Maria, dù ma quỷ có gian manh, chúng con không sợ, vì chúng con tin có Mẹ phù trì chúng con.

 

* Hát

Lm. P.M Nguyễn Châu Hải– tinmung.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: