Nghe đọc nghệ thuật sống : Đắc Nhân Tâm ( Phần 3.1)

dac-nhan-tam

Chương 15: Khôn ngoan khi gặp đối đấu :

Chương 16: Để nhận được sự hợp tác cao nhất :

Chương 17: Đặt mình vào hoàn cảnh người khác :

Chương 18: Điều mọi người mong muốn :

Chương 19: Khơi gợi sự cao thượng :

Chương 20: Trình bày vấn đề một cách sinh động :

Chương 21: Khơi gợi tinh thần vượt lên thử thách :

Chương 22: Trước khi phê bình, hãy khen ngợi :

Chương 23: Phê bình một cách gián tiếp :

 

Theo khosachnoi.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: