Mưa Tân Độ !

nha tho Tan DoTrời lại mưa rồi, Tân Độ ơi
Xanh vòm lá…, hạ về :tình chia nửa !
Sân nhà thờ, nắng tàn nơi bậc cửa
Chẳng có ai đầu trần và ngốc ngếch như em !

Trời lại mưa rồi, câu hát cũ ai quên!
Dòng tóc ướt chẳng còn ai xa xót
Trong giấc mộng… em dỗ mình đừng khóc
Giọt mưa hiền mà quất đến thật đau…

Trời lại mưa rồi, mà sao nỡ quên nhau!
Tân Độ vắng một tiếng cười góc phố…
Chỉ tại mưa thôi lại thấy mình đang nhớ!
Bánh xe vòng quanh quẩn đường làng quen…

Trời lại mưa rồi, Tân Độ ướt như em!
Quạnh vắng quá, gánh hàng hoa sũng nước
Giá mà quên một lời nguyện ước!
Chẳng bao giờ thành của tuổi hai mươi…

Trời lại mưa rồi, Tân Độ của em ơi!…

( TB : Sài Gòn đang vào mùa mưa nên chắc ở quê cũng đang vào mùa mưa !???…)
Thach Do Ngoc 17h0014072014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: