Thành ngữ và Tục ngữ Việt Nam (K)

hoa sungKẻ cắp gặp bà già

Kẻ có nhân mười phần chẳng khó

Kẻ tám lạng người nửa cân

Kén cá chọn canh

Kết cỏ ngậm vành

Khác nhau giữa thành ngữ và tục ngữ

Khái niệm về thành ngữ Hán Việt

Khi người vợ “tức nước vỡ bờ”

Khoét vách trèo tường

Khôn cho người ta rái, dại cho người thương

Khôn ngoan chẳng đọ thật thà

Không thầy đố mày làm nên

Kiến bò miệng chén

Kín cổng cao tường

 

Sưu tầm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: