Tin Buồn

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống (Ga 11,25)

120306 - Tin buon 3Trong niềm tín thác vào Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, Cộng đoàn Giáo xứ Tân Độ và Gia quyến vô cùng thương tiếc báo tin:

Cụ Têrêsa Đặng Thị Oanh (Cụ Nam) là người con của Giáo xứ Tân Độ đã được Chúa gọi về ngày 20/08/2014 (Tức ngày 25/07 năm Giáp Ngọ).

Lễ nhập quan và lễ viếng linh hồn Cụ Têrêsa Đặng Thị Oanh 21 tháng 08 năm 2014.

Lễ an táng linh hồn Cụ Têrêsa Đặng Thị Oanh vào hồi 08h, thứ sáu ngày 21/08/2014 tại nhà thờ Giáo xứ Tân Độ, xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Linh hồn Cụ Têrêsa Đặng Thị Oanh được an táng tại Vườn thánh Giáo xứ Tân Độ.

Cộng đoàn Giáo dân Giáo xứ Tân Độ, Nhóm xa quê Tân Độ và bà con đồng hương Tân Độ xin hiệp thông chia buồn cùng Gia khuyến. Xin tất cả chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Cụ Têrêsa Đặng Thị Oanh được sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

Nhóm Xa Quê Tân Độ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: