Lễ Làng 2014 tại Tp. HCM.

Do những yếu tố khách quan, đến hôm nay, mới gửi được những hình ảnh, diễn biến của Ngày đại lễ Mừng kính Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng bà con làng Tân Độ ở Tp.HCM do Ban Đại diện Đồng Hương Tân Độ Miền Nam tổ chức vào sáng ngày 17/08/2014 tại Giáo Xứ Thánh Linh, Q.09… nhằm phục vụ mọi người … bộ video Thánh Lễ trên được up lên YouTube qua 04 đường link sau :
* Lễ Làng 2014 – 1 :


* Lễ Làng 2014 – 2 :https://www.youtube.com/watch?v=2rd–lRTA-8&list=UUYnUEr6sAqGqRjgCDnnGVNw
* Lễ Làng 2014 – 3 :https://www.youtube.com/watch?v=s0_eAv_OQd4&list=UUYnUEr6sAqGqRjgCDnnGVNw
* Lễ Làng 2014 – Phần Cuối :https://www.youtube.com/watch?v=6F_O2qXGRkM&list=UUYnUEr6sAqGqRjgCDnnGVNw.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: