Lịch phụng vụ Tổng Giáo Phận Hà Nội 2015

Lịch Công Giáo Tổng Giáo Phận Hà Nội

Năm Phụng Vụ 2014 -2015

Giáp Ngọ – Ất Mùi

Xem Lich :  lichtgphanoi2015

Nguồn : BBT WTGP HN

Sách mp3 : Lời đem lại bình an (1)

Lời tựa :

Lời nói đầu :

Nghe tiếp

Phút cầu nguyện : Cầu nguyện cho những người mẹ

Cau nguyenLạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con những người mẹ. Chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, con chẳng thể nào ghi tạc cho đủ công ơn của mẹ. Lúc con mới bắt đầu thành hình trong dạ mẹ, chắc mẹ đã cảm nhận được sự hiện diện của con. Cùng với sự xuất hiện của con trong cõi lòng mẹ, những cơn ốm nghén, những cái quẫy đạp của con chắc đã làm mẹ vất vả nhiều.

Continue reading

Daily Gospel Mp3 : December 2, 2014 – Tuesday of the First week of Advent

Tuesday, Daily Mass Reading :

Chua va cac em nhoBook of Isaiah 11:1-10.

On that day, a shoot shall sprout from the stump of Jesse, and from his roots a bud shall blossom.
The spirit of the LORD shall rest upon him: a spirit of wisdom and of understanding, A spirit of counsel and of strength, a spirit of knowledge and of fear of the LORD,
and his delight shall be the fear of the LORD. Not by appearance shall he judge, nor by hearsay shall he decide,

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng – Le mardi de la 1e semaine de l’Avent

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua bao ve chung conBài Ðọc I : Is 11: 1-10

“Chúa lấy đức công bình mà xét xử người nghèo khó”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, từ gốc Giê-sê sẽ đâm ra một bông hoa.

Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa.

Đọc tiếp