Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng – Năm B

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng – Năm B : Chúa đến để giải thoát

CN thu 2 Mua vongQua ba bài đọc hôm nay, lời Chúa mang đến cho chúng ta một niềm hy vọng là Ngài sẽ đến để giải thoát cho dân Ngài trong lịch sử và để tái tạo thế giới trong tương lai. Đồng thời còn vạch cho chúng ta đường lối của Ngài để chúng ta biết phải chuẩn bị như thế nào cho xứng hợp.

Continue reading