Nhạc Mùa Vọng Mp3

Ngàn Mây Ơi – Nguyễn Duy :

Nguyện Mùa Vọng – Hoàng Vũ :

Continue reading

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng – Năm B : Dọn đường

Tu do theo ChuaTrong truyền thống Zen của Đông phương có ghi lại một câu chuyện sau đây của một ông giáo sư đại học đến gặp vị thiền sư để xin lời chỉ dạy: Thưa thầy, xin dạy con phải làm gì để có một đời sống hạnh phúc. Con đã học thánh kinh, con đã học hỏi với những bậc đại sư, nhưng con chưa tìm thấy câu trả lời, xin thầy làm ơn chỉ dạy cho con biết cách nào đây?

Continue reading