Lễ Mẹ Vô Nhiễm – Dấu Chỉ Niềm Hy Vọng

Me MariaHôm nay toàn thể Giáo Hội tôn vinh Mẹ Maria được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ. Đặc Ân “Vô Nhiễm Nguyên Tội” là bằng chứng về sức mạnh của Ân Sủng trên tội lỗi và sự chết. Phụng vụ đang ở giữa chặng đường Mùa Vọng. Thời gian chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm Con Thiên Chúa đến trần gian. Giữa “màu tím đợi chờ và hy vọng” chợt bừng lên “màu trắng tinh tuyền” của ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : December 8, 2014 – The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary – Solemnity

Monday, Daily Mass Reading :

Le Me vo nhiem nguyen toiBook of Genesis 3:9-15.20.

After the man, Adam, had eaten of the tree, the LORD God called to the man and asked him, “Where are you?”
He answered, “I heard you in the garden; but I was afraid, because I was naked, so I hid myself.”
Then he asked, “Who told you that you were naked? You have eaten, then, from the tree of which I had forbidden you to eat!”

Continue reading

Ngày 8 tháng 12 Ðức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội – Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie

Nghe Đọc Lời Chúa :

Me Maria vo nhiem nguyen toiBài Ðọc I : St 3, 9-15. 20

“Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ”.

Trích sách Sáng Thế.

Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi đang ở đâu?” Ông đã thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và con đang ẩn núp”.

Chúa phán bảo ông rằng: “Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta cấm ngươi không được ăn ư?” Ađam thưa lại: “Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với con, chính nàng đã cho con trái cây và con đã ăn”.

Đọc tiếp

Tin Buồn

Tin buonBan Đại Diện Đồng Hương Tân Độ miền Nam, vô cùng thương tiếc được báo tin : có Cụ Bà Lucia Vũ Thị Đan, sinh năm 1935 ở quê hương Tân Độ, Phú Xuyên đã được Chúa gọi về lúc 22h00’ ngày 05/12/2014(nhằm ngày 14, tháng Mười năm Giáp Ngọ) tại tư gia, Q. Tân Bình, Tp. HCM.

Đọc tiếp