Nghe Nhạc Mùa Vọng Mp3 (1)

Hãy Vùng Đứng – Vinh Hạnh :

Mong Chờ Giêsu – Vũ Khởi Phụng :

Nghe tiếp

Daily Gospel Mp3 : December 9, 2014 – Tuesday of the Second week of Advent

Tuesday,  Daily Mass Reading :

Chua bao ve chung conBook of Isaiah 40:1-11.

Comfort, give comfort to my people, says your God.
Speak tenderly to Jerusalem, and proclaim to her that her service is at an end, her guilt is expiated; Indeed, she has received from the hand of the LORD double for all her sins.
A voice cries out: In the desert prepare the way of the LORD! Make straight in the wasteland a highway for our God!

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng – Le mardi de la 2e semaine de l’Avent

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua Giesu, Muc tu Nhan lanhBài Ðọc I : Is 40, 1-11

“Thiên Chúa an ủi dân Người”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa ngươi phán: Hỡi dân Ta, hãy an tâm, hãy an tâm! Hãy nói với Giêrusalem, và kêu gọi rằng: Thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá, Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi.

Và có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng.

Đọc tiếp