Nghe Nhạc Mùa Vọng Mp3 (2)

Trời Cao – Duy Tân :

Xin Đổ Sương Mai – Thế Thông :

Nghe tiếp

Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm B – Troisième Dimanche de l’Avent

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua nhat thu 3 mua vongBài Ðọc I : Is 61, 1-2a. 10-11

“Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: vì Chúa đã xức dầu cho tôi; Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa.

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : December 10, 2014 – Wednesday of the Second week of Advent

Wednesday, Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac treBook of Isaiah 40:25-31.

To whom can you liken me as an equal? says the Holy One.
Lift up your eyes on high and see who has created these: He leads out their army and numbers them, calling them all by name. By his great might and the strength of his power not one of them is missing!
Why, O Jacob, do you say, and declare, O Israel, “My way is hidden from the LORD, and my right is disregarded by my God”?

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng – Le mercredi de la 2e semaine de l’Avent

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua sang tao con nguoiBài Ðọc I : Is 40, 25-31

“Thiên Chúa toàn năng ban sức mạnh cho người mệt mỏi”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðấng Chí Thánh phán rằng: Các ngươi sánh Ta với ai? Và kể Ta bằng ai? Hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai đã dựng nên muôn loài này? Ðấng vận chuyển các cơ binh của chúng và biết gọi đích danh tất cả, không thiếu vật nào, vì sức mạnh của người rất lớn và quyền năng của Người rất cao.

Đọc tiếp