Những câu chuyện Giáng Sinh hay nhất Mp3

Một thiên thần mang dây xích :

Chiếc hôn vĩnh cửu :

Nghe tiếp

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – Năm B : Vui mừng

san sang theo ChuaChuyện kể về một ông vua đang băn khoăn bằng cách nào để có hạnh phúc. Nhà vua bèn mời một nhà khôn ngoan lại để bàn hỏi xem làm thế nào vứt bỏ được những lo âu buồn rầu đang đè nặng tâm trí ông đến nỗi phát bệnh. Làm thế nào để có hạnh phúc thực sự? Nhà thông thái trả lời: “Chỉ có một cách duy nhất để chữa nhà vua. Đó là nhà vua phải nằm ngủ một đêm trong cái áo của một người có hạnh phúc thực sự”.

Đọc tiếp

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – Năm B : Làm chứng về ánh sáng

Anh sang tu TroiGioan: Không phải là ánh sáng

Trong đoạn mở đầu Phúc Âm, Thánh Gioan Thánh sử đã nói về Đức Kitô, Người là Thiên Chúa, là Nguồn Sáng, là Ánh Sáng đến trần gian.

“Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.”(Ga.1,9).

Khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy Thầy Lê-vi đến hỏi Gioan Tẩy giả: “Ông là ai?” Ông tuyên bố thẳng thắn: “Tôi không phải là Đấng Kitô.” Đúng như lời thánh Gioan Thánh sử đã viết về Gioan Tẩy Giả: “Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan.

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : December 12, 2014 – Our Lady of Guadalupe – Feast

Friday, Daily Mass Reading :

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên TộiReading 1 Zec 2:14-17

Sing and rejoice, O daughter Zion!
See, I am coming to dwell among you, says the LORD.
Many nations shall join themselves to the LORD on that day,
and they shall be his people,
and he will dwell among you,
and you shall know that the LORD of hosts has sent me to you.

Lời Chúa Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Vọng – Le vendredi de la 2e semaine de l’Avent

Nghe Đọc Lời Chúa Đức Mẹ Guadalupe :

Me sau biBài Ðọc I : Is 48, 17-19

“Chớ gì ngươi lưu ý đến giới răn của Ta”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Thiên Chúa là Ðấng Thánh của Israel, Ðấng Cứu Chuộc ngươi phán: Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, Ðấng phán dạy ngươi những điều hữu ích, Ðấng dẫn dắt ngươi trong con đường phải đi. Nếu ngươi lưu ý đến các giới răn của Ta, thì hạnh phúc của ngươi sẽ như dòng sông, và sự công chính của ngươi sẽ như sóng biển.

Đọc tiếp