Giải đáp thắc mắc cuộc đời : Tại sao có tôi giữa vũ trụ ?

Chua sang tao con nguoi

Thánh ca – Giới thiệu :

Tại sao có tôi giữa vũ trụ ? :

Nghe tiếp

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – Năm B : Gioan

Thanh Gioan Tiền HôNhư chúng ta đã biết Gioan mở mắt chào đời đã được Chúa trao cho một sứ mạng, đó là giới thiệu Chúa cho đồng bào của mình, và làm chứng Ngài chính là Con Chiên vô tội, đã gánh lấy những lầm lỗi của loài người.

Sứ mạng này, Gioan đã làm đầy đủ và hễ có dịp Gioan liền chỉ cho công chúng biết Đức Kitô. Khi thấy mọi người vây quanh mình và tưởng rằng mình là Đấng Cứu Thế, Gioan liền mạnh dạn cải chính, mặc dù đến sau nhưng Chúa Giêsu vẫn cao trọng hơn nhiều, mình chẳng xứng đáng cúi xuống cởi dây giầy cho Chúa.

Đọc tiếp