Giải đáp thắc mắc cuộc đời : Tại sao có tôi giữa vũ trụ ?

Chua sang tao con nguoi

Thánh ca – Giới thiệu :

Tại sao có tôi giữa vũ trụ ? :

Ai sinh ra con cái ? :

Thai nhi có linh hồn không ? :

Tại sao có sự sống ? :

Nguồn gốc sự sống ? :

Ngẫu nhiên thuyết – Thánh ca :

Ông tổ loài người là con khỉ ? :

Đường nào dẫn đến Chúa ? :

Những kỳ công Thiên Chúa. :

Thiên Chúa muốn người ta làm gì ? :

Ngoài Công giáo, có ơn cứu rỗi ? :

Tôi là vật vô dụng ! :

CD 01 – Tại sao có tôi giữa vũ trụ ?- tinmung.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: