Nghe Nhạc Mùa Vọng Mp3 (4)

Vui Lên – Mi Trầm :

Hãy Dọn Đường – Mi Trầm :

Nghe tiếp

Giáng Sinh : Lễ của khiêm nhường, nhân ái, hy sinh

giang-sinh-2012Thưa quý vị, thưa các bạn ! Ai cũng biết nguyên nhân của tội là gì ? Đó là” kiêu ngạo “. Vâng , kiêu ngạo là gì ? Thưa, kiêu ngạo là “ phủ nhận “ Thiên Chúa. Phủ nhận Thiên Chúa là phủ nhận sự thật, đó là “kiêu ngạo”. Ngược với kiêu ngạo, đó là “khiêm nhường “, vâng, khiêm nhường là nhìn nhận sự thật, nhìn nhận chân lý, mà Thiên Chúa chính là ”Chân Lý “. Vậy , nhìn nhận và tôn thờ Thiên Chúa, đó là : KHIÊM NHƯỜNG.

Đọc tiếp

Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm B – Quatrième Dimanche de l’Avent

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua nhat thu 3 mua vongBài Ðọc I : 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

“Nước Ðavít sẽ tồn tại muôn đời trước mặt Chúa”.

Bài trích sách Samuel quyển thứ hai.

Khi ấy vua Ðavít ngự trong đền và khi Chúa cho ông được bằng yên tư bề, khỏi mọi quân thù chung quanh, thì vua nói với tiên tri Nathan rằng: “Ông thấy không? Ta ở trong nhà làm bằng gỗ bá hương, còn hòm bia Chúa thì để ở trong lều bằng da ư?” Nathan trả lời với vua rằng: “Ðiều vua nghĩ trong lòng, vua hãy đi thực hiện, vì Chúa ở với vua”.

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : December 16, 2014 – Tuesday of the Third week of Advent

Tuesday, Daily Mass Reading :

Chua Giesu va tre emBook of Zephaniah 3:1-2.9-13.

Thus says the Lord: “Woe to the city, rebellious and polluted, to the tyrannical city!
She hears no voice, accepts no correction; In the LORD she has not trusted, to her God she has not drawn near.
For then I will change and purify the lips of the peoples, That they all may call upon the name of the LORD, to serve him with one accord;

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng

Nghe Đọc Lời Chúa :

vuon nhoBài Ðọc I : Xp 3, 1-2. 9-13

“Chúa hứa ban ơn cứu độ cho những người nghèo khó”.

Trích sách tiên tri Xôphônia.

Chúa phán: Khốn cho thành phản nghịch và ô uế, cho thành làm sự hung bạo. Nó không nghe lời, không chịu sửa dạy, không tin tưởng vào Thiên Chúa, không đến gần Chúa mình.

Bấy giờ Ta sẽ cho dân Ta môi miệng thanh sạch để mọi người kêu cầu danh Chúa và nhất tâm phụng sự Người. Từ phía bên kia các sông xứ Ethiôpi, con cái những kẻ tha hương kêu cầu Ta, đem lễ vật đến dâng cho Ta.

Đọc tiếp