Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng – Năm B

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng – Năm B : Đức Trinh Nữ Maria

Me MariaNhân vật cuối cùng mà phụng vụ muốn trình bày với chúng ta trong mùa vọng đó là Đức Trinh Nữ Maria.

Thực vậy, điểm nổi bật của Mẹ Maria không phải là việc Mẹ được lôi kéo vào những sự kiện lạ lùng, nhưng chính là thái độ của Mẹ trước công trình cứu độ của Thiên Chúa đang diễn ra một cách khác thường. Không giống với một Giacaria ngờ vực, Mẹ Maria đã trả lời: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền.

Đọc tiếp

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng – Năm B : Khiêm nhượng đón nhận – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

Le truyen tinĐọc Tam Quốc Chí, ai cũng mến mộ Trương Lương, một trong những vị tướng tài ba của Lưu Bang. Thuở nhỏ, Trương Lương đi dạo chơi ngoài bờ sông. Thấy một ông lão ăn mặc rách rưới nằm ngủ trên cầu. Ông lão ngủ say làm rơi một chiếc dép xuống sông. Thấy Trương Lương, ông sai bảo: Thằng bé, nhặt chiếc dép cho ta. Trương Lương vui vẻ xuống sông nhặt chiếc dép kính cẩn đưa lại cho cụ già. Cụ cầm lấy.

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : Friday, December 19, 2014

Daily Mass Reading :

Me MariaBook of Judges 13:2-7.24-25a.

There was a certain man from Zorah, of the clan of the Danites, whose name was Manoah. His wife was barren and had borne no children.
An angel of the LORD appeared to the woman and said to her, “Though you are barren and have had no children, yet you will conceive and bear a son.
Now, then, be careful to take no wine or strong drink and to eat nothing unclean.

Continue reading

Lời Chúa Ngày 19 tháng 12 Mùa Vọng – Férie de l’Avent : semaine avant Noël (19 déc.)

Nghe Đọc Lời Chúa :

Le truyen tinBài Ðọc I : Judic 13, 2-7, 24-25a

 “Thiên Thần báo trước việc Samson sinh ra”.

 Bài trích sách các Thẩm Phán.

 Ngày ấy có một người đàn ông, bởi đất Sara và thuộc chi họ Ðan, tên là Manuel, có người vợ son sẻ. Thiên Thần Chúa hiện ra nói với bà ấy rằng: “Ngươi son sẻ không con; nhưng sẽ được thụ thai, và hạ sinh một con trai. Vậy ngươi hãy cẩn thận, đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn món gì không thanh sạch.

Đọc tiếp