Nhóm Xa Quê Tân Độ Chúc Mừng Giáng Sinh 2014

toan-canh-nha-tho-dem-giao-thua

Đọc tiếp

Một số hình ảnh chuẩn bị ngày lễ Noel của Giáo xứ Tân Độ

IMG_2104Giáng sinh năm 2014 đã đến rất gần, Hòa cũng niềm vui chung của Giáo hội trong ngày đón mừng Con Chúa đến lần thứ nhất, cùng với việc chuẩn bị đời sống tâm hồn như xưng tội, rước lễ, làm việc lành phúc đức, bà con giáo dân Giáo xứ Tân Độ năm nay hưởng ứng lời kêu gọi của Cha giám quản Giuse Phạm Đức Văn, tất cả các cộng đoàn, bà con giáo dân đã sửa soạn, trang hoàng nhà thờ, đường làng ngõ xóm thật lộng lẫy, khang trang để mừng ngày lễ trọng đại trong năm – Lễ Giáng Sinh 2014. Dưới đây là một số hình ảnh của công tác chuẩn bị mừng ngày lễ Giáng Sinh 2014:

Click vào đây để xem tiếp ảnh

Ban biên tập

Ngày 25 tháng 12 Lời Chúa Lễ Chúa Giáng Sinh- Nativité du Seigneur Jésus-Christ (messe de la nuit)

Nghe Đọc Lời Chúa :

Lễ Vọng

 Le Chua Giang Sinh 2012Bài Ðọc I : Is 62, 1-5

 “Ngươi đẹp lòng Chúa”.

 Trích sách Tiên tri Isaia.

 Vì Sion, tôi sẽ không im tiếng, và vì Giêrusalem, tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi Ðấng công chính xuất hiện như ánh sáng, Ðấng Cứu độ Sion đến như ngọn đuốc sáng ngời.

Continue reading

Lời Chúa Ngày 22 tháng 12 – Férie de l’Avent : semaine avant Noël (22 déc.)

Nghe Đọc Lời Chúa :

Me MariaBài Ðọc I : 1 Sm 1, 24-28

 “Bà Anna tạ ơn Chúa vì được sinh Samuel”.

 Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

 Ngày ấy, sau khi đã cho Samuel dứt sữa, bà Anna liền bắt một con bò ba tuổi, lấy ba cân bột, một vò rượu, và dẫn con đến nhà Chúa ở Silô. Con trẻ lúc đó còn nhỏ bé. Họ tế lễ con bò và dâng con trẻ cho ông Hêli. Anna thưa: “Kính lạy ngài, chúc ngài khang an! Tôi là người đàn bà nọ đã đứng cầu xin Chúa nơi đây trước mặt ngài.