Thánh ca Giáng Sinh MP3 : Giáng sinh năm xưa

Quà tặng của Chúa : Thùy Trang

Đêm huyền diệnThanh Long

Nghe tiếp

Đức Giêsu ra đời

Chua Giang SinhThưa quý vị, thưa các bạn ! Phàm nhân hay nhân loại là một kỳ tích hay nói cách khác là một sự an bài kỳ diệu của Thiên Chúa. Bởi thế cho nên, Thiên Chúa yêu thương loài người một cách kỳ diệu, một cách lạ lùng. Đến độ, Thiên Chúa đã ban một Ngôi Vị hạ cố làm Người vì con người và để ở cùng con người. Vâng, Mầu Nhiệm GIáng Sinh xuất hiện không nằm ngoài mục đích ấy.

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : Tuesday, December 23, 2014

Daily Mass Readings :

Chua nhat thu 3 mua vongBook of Malachi 3:1-4.23-24.

Thus says the Lord God: Lo, I am sending my messenger to prepare the way before me; and suddenly there will come to the temple the Lord whom you seek, and the messenger of the covenant whom you desire. Yes, he is coming, says the Lord of hosts.
But who will endure the day of his coming? And who can stand when he appears? For he is like the refiner’s fire, or like the fuller’s lye.

Continue reading

Lời Chúa Ngày 23 tháng 12 Mùa Vọng – Férie de l’Avent : semaine avant Noël (23 déc.)

Nghe Đọc Lời Chúa :

sinh nhat thanh Gioan  tay giaBài Ðọc I : Ml 3, 1-4; 4, 5-6 (Hr 3, 1-4, 23-24)

“Ta sẽ sai tiên tri Êlia đến cùng các ngươi trước ngày Chúa đến”.

Trích sách Tiên tri Malakhi.

Ðây là những điều Thiên Chúa phán: Này đây, Ta sai sứ thần Ta đi dọn một con đường trước mặt Ta. Và bỗng chốc, Ðấng Chủ tể các ngươi tìm kiếm, Sứ Thần Giao Ước các ngươi mong ước, Người ngự đến trong thánh điện Người. Này đây, Người ngự đến, Chúa các cơ binh phán: Ai biết được ngày nào Người đến? Ai đứng vững mà trông xem Người?

Đọc tiếp