Hình ảnh mừng Lễ Giáng sinh tại Gx Tân Độ (Phần 7)

IMG_2524

Click vào đây để xem tiếp ảnh

Hình ảnh mừng Lễ Giáng sinh tại Gx Tân Độ (Phần 6)

IMG_2457

Click vào đây để xem tiếp ảnh

Hình ảnh mừng lễ Giáng Sinh tại Gx Tân Độ (phần 5)

IMG_2405Click vào đây để xem tiếp ảnh

Hình ảnh mừng lễ Giáng Sinh tại Gx Tân Độ (Phần 4)

IMG_2343

Click vào đây để xem tiếp ảnh

Hình ảnh mừng lễ Giáng sinh tại Gx Tân Độ (Phần 3)

IMG_2288Click vào đây để xem tiếp ảnh

Hình ảnh mừng lễ Giáng sinh tại Gx Tân Độ (phần 2)

IMG_2232

Click vào đây để xem tiếp ảnh

Hình ảnh mừng lễ Giáng sinh tại Gx Tân Độ (phần 1)

IMG_2173Hòa cùng niềm vui với toàn thế giới và giáo hội hoàn vũ mừng ngày Con Thiên Chúa giáng thế làm người, Giáo xứ Tân Độ đã tổ chức mừng Lễ rất long trọng và vui tươi, số sắng với lung linh ánh đèn màu và những buổi diễn nguyện bao gồm những tiết mục đặc sắc của các viễn viên cây nhà lá vườn nhưng rất chuyên nghiệp kết hợp với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại và tốt nhất đã làm cho đêm diễn nguyện Mừng Chúa Giáng sinh tại giáo xứ thu hút được rất đông đảo quan khách từ các địa phương lân cận về dự. Dưới đây là một số hình ảnh phần nào nói lên được trình tự và nội dung Đêm diễn nguyện :

Xem tiếp Click vào đây

Daily Gospel Mp3 : December 26, 2014 – Saint Stephen, first martyr – Feast

Friday, Daily Mass Reading :

persecutionchretiensActs of the Apostles 6:8-10.7:54-59.

Stephen, filled with grace and power, was working great wonders and signs among the people.
Certain members of the so-called Synagogue of Freedmen, Cyrenians, and Alexandrians, and people from Cilicia and Asia, came forward and debated with Stephen,
but they could not withstand the wisdom and the spirit with which he spoke.

Continue reading

Ngày 26 tháng 12 Lời Chúa Lễ Thánh Têphanô Tử Ðạo Tiên Khởi – Fête de Saint Étienne, premier martyr

Nghe Đọc Lời Chúa :

Bài Ðọc I :

“Kìa tôi xem thấy trời mở ra”

Bài trích sách Tông Ðồ Công Vụ:  6,8-10.7,54-59..

Trong những ngày đó, Têphanô đầy ân sủng và sức mạnh, làm nên những điều kỳ diệu và những phép lạ cả thể trong dân.

Bấy giờ, có nhóm người kia, thuộc Hội đường, mệnh danh là “của những người Tự Do, người Xirênê và Alexandria”, và những người khác từ xứ Cilicia và Á đông, đã nổi dậy.

Họ tranh luận với Têphanô, nhưng họ không thể đương đầu với sự khôn ngoan và Thánh Thần vẫn giúp cho ông nói.

Đọc tiếp