Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời

Duc Me Nu VuongTheo luật của Do-thái giáo, khi một con trẻ (nam giới) được tám ngày tuổi thì phải đem trẻ tới Đền Thờ để chịu phép cắt bì và đặt tên. Vì Ngôi Lời Nhập Thể làm người, nên Đức Maria và Thánh Cả Giu-se cũng giữ đúng luật: “Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.” (Lc 2, 21).

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : December 29, 2014 – Monday -The 5th Day in the Octave of Christmas

Daily Mass Reading :

Maria Me Thien ChuaFirst Letter of John 2:3-11.

Beloved: The way we may be sure that we know him is to keep his command ments.
Whoever says, a”I know him,” but does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him.
But whoever keeps his word, the love of God is truly perfected in him. This is the way we may know that we are in union with him:

Continue reading

Lời Chúa Ngày 29 tháng 12 Trong Tuần Bát Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh – 5e jour dans l’Octave de Noël

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua Giang SinhBài Ðọc I : 1 Ga 2, 3-11

 “Ai thương yêu anh em mình thì ở trong sự sáng”.

 Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

 Các con thân mến, chính nơi điều này mà chúng ta biết rõ được là chúng ta biết Chúa Giêsu, nếu chúng ta giữ các giới răn Người. Ai nói mình biết Người, mà không giữ giới răn Người, là kẻ nói dối, và nơi người ấy không có chân lý.

Đọc tiếp