Nhóm Xa Quê chúc mừng năm mới 2015

Chúng ta sắp bước sang một năm mới 2015. Trong những thời khắc giao thời này, chúng ta hãy cùng ngồi xem lại những gì chúng ta đã sống, đã làm được và chưa làm được trong năm vừa qua. Chúng ta hãy cùng cảm ta Chúa vì những hồng ân Người đã ban cho chúng ta, cho gia đình bạn bè… của chúng ta. Chúng ta cũng hãy cùng cảm ta Chúa vì mọi ơn Người ban.

Đọc tiếp

Happy new year 2015

Xem tiếp