Thánh ca tuyển trọn mp3 : Tận hiến

01. Chúa đã gọi con :

02. Chúa là cuộc sông của con :

03. Con vẫn trông cậy Chúa :

04. Dâng đời linh mục :

05. Đường chân lý :

06. Giao ước tình yêu :

07. Gieo bước :

08. Là người của Chúa :

09. Linh mục duốc sáng :

10. Này con xin đến :

11. Sao Người gọi con :

12. Tâm sự  chiếc áo dòng :

13. Tâm tình dâng hiến :

14. Tán tụng hông ân :

15. Tiên tri :

16. Tinh Chúa cao vời :

17. Tình yêu Chúa :

18. Tôi xin chọn Ngài :

19. Xinh đẹp thay :

tinmung.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: