Tin Buồn

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống (Ga 11,25)

Tin buonTrong niềm tín thác vào Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, Cộng đoàn Giáo xứ Tân Độ và Gia quyến vô cùng thương tiếc báo tin:

Cụ Giuse Đỗ Văn Pháp (Cụ Luật) là người con của Giáo xứ Tân Độ đã được Chúa gọi về ngày 04 tháng 03 Năm 2015 (Tức ngày 14/01 năm Ất Mùi).

Lễ nhập quan và lễ viếng linh hồn Cụ Giuse Đỗ Văn Pháp ngày 04 tháng 03 năm 2015.

Lễ an táng linh hồn Cụ Giuse Đỗ Văn Pháp được cử hành vào lúc 8h ngày thứ năm (05/03/2015) tại nhà thờ Giáo xứ Tân Độ, xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Thi hài Cụ Giuse Đỗ Văn Pháp sẽ được an táng tại Vườn thánh Giáo xứ Tân Độ ngày 05/03/2015.

Cộng đoàn Giáo dân Giáo xứ Tân Độ, Nhóm xa quê Tân Độ và bà con đồng hương Tân Độ xin hiệp thông chia buồn cùng Gia khuyến. Xin tất cả chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Cụ Giuse Đỗ Văn Pháp được sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

Nhóm Xa Quê Tân Độ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: