Thánh Ca Mùa Chay Tuyển Chọn MP3 : Trên đỉnh yêu thương

Mua chay01. Lời giới thiệu :

02. Trên đỉnh yêu thương :

03. Hy lễ Hồng ân :

04. Ngài yêu con :

05. Một đời dâng Chúa :

06. Thập giá tình yêu và hy vọng :

07. Trọn đời dâng hiến :

08. Thập giá minh chứng tình yêu :

09. Để ở với con :

10. Bài ca đức tin :

11. Khúc nhạc yêu thương :

12. Lời kết :

Audio CD TRÊN ĐỈNH YÊU THƯƠNG
Ns: Ngọc Linh

tinmungmedia.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: